Hvor langt tilbage kan vi se?

Den hastighed hvormed massen har bevæget sig siden det første Big-Bang er ikke i nærheden af lysets hastighed – så alle observationer af det ene eller det andet himmellegeme som skulle være f. eks. 13 milliarder lysår væk giver ingen mening.
De målinger der ligger til grund er lysets egen rødforskydning og refleksioner.
Hvis vi ligger ”yderst” og har bevæget os med ½ *gange lysets hastighed - ville vi kunne se noget der tilsvarende - på den modsatte side af det universets centrum - der også har bevæget sig med en gennemsnitlig hastighed på ½ gange lysets hastighed. Afstanden hertil er i dag 13,7 milliarder lysår - men vi kan kun se objektet da det var 10,2 milliarder lysår væk (det lys det udsendte da det havde bevæget sig i 3,4 milliarder lysår)
Tilsvarende bliver det - med en gennemsnitlig hastighed på 0,1 gange lysets hastighed - kun ca. 2½ milliarder lysår vi kan se tilbage.
Et lille regnestykke:
På et lige stykke skinner kører to tog - hver sin retning - med start på samme sted - med 50 km/h.
Efter at have kørt i en time skydes fra det ene tog imod det andet tog - en genstand der har en konstant hastighed på 100 km/h.
Spørgsmål: Efter hvor lang tid rammer genstanden det andet tog?
Svar: Efter 2 timer har genstanden tilbagelagt 200 km. 
Afstanden til det tog der skal rammes er forøget med 100 km hertil skal lægges den oprindelige afstand på 100 km. Hvis vi i stedet for sætter de 100 km/h til at være lysets hastighed - og dermed togenes hastighed til 0,5 gange lysets hastighed - må analogien være at selv om togene har bevæget sig i 3 timer - kan der kun ses 2 timer tilbage.
Dette kan analogt benyttes til beregning af hvor langt tilbage i tiden man kan se.
Hvis stjerne har bevæget sig med en hastighed på 0.1 gange lysetshastighed siden big bang – må den maximale afstand mellem stjerne være 0,1 *2*13,7 = 2,7 milliarder lysår.
Så det med at man kan se 13 mill. lysår tilbage giver ingen mening.
-----
Da jeg kontaktede Mogens Dam - fik jeg dette svar:

Det er ikke tingene der som sådan bevæger sig i forhold til rummet.
Det er rummet om sådan der udvider sig. Der bliver m.a.o. hele tiden skabt mere rum i universet. Forskellige patches af rum kan derfor bevæge sig med overlyshastighed i.f.t. hinanden. Dermed kan også fysiske objekter der bevæger sig i sådanne forskellige patches bevæge sig med overlyshastighed i forhold til hinanden. Dette er ikke i modstrid med den specielle relativitetsteori, men følger ag den generelle teori.

Dermed kan objekter være langt længere fra hinanden, end hvad man kunne estimere ud fra den specielle teori.

Vi observerer “rutinemæssigt” den kosmiske baggrundsstråling (som fik dit gammeldagse TV til at vise sne). Det lys vi måler der, er udstrålet 300.000 år efter big bang.


Hilsner,
-Mogens
Professor Niels Bohr Institute

---------------

Når man skal gendrive stanglogik - må vi lige henvise til overlyshastighed og et par andre ting der ikke er videnskabeligt grundlag for :-)