CO2

Forleden var jeg i Netto hvor kassedamen viste sig - på linje med utrolig mange andre mennesker - at være specialist i klimaforandringer. Det som alle nu er blevet enige om er at CO2 koncentrationen er steget fra 0,035% til 0,039% - så derfor skal vi holde op med at spise bøffer.
---------------
Dunning–Kruger effekten, kaldes det, eller kognitiv bias. Effekten beskriver hvordan mennesker der mangler ekspertise eller har store huller i deres viden omkring et emne - pga. dette ikke kan identificere disse huller og derfor betragter sig selv som meget oplyste omkring emnet.

Det samme gælder i den modsatte ende af det spektrum, en person med en oprigtig stor viden, besidder overblikket til at forstå der er meget de ikke ved.

--------------------------------------------------

Papegøjeeffekten.

Når flere "kompetente" mennesker tilslutter sig en mening / holdning  uden at sætte sig grundigt ind i hvad det drejer sig om.

Et godt eksempel er klimaforandringer.
Nogle forskere har postuleret at CO2 udledningen er skyld i en drivhuseffekt der truer hele vores jord.
Men hvor meget er baseret på faktuelle oplysninger?
1. I hvor lang tid har man jævnligt målt CO2 indholdet i atmosfærisk luft? >>ca. 50 år.<<
2. Hvor har man målt det? >>Primært i nærheden af læreanstalter - ikke i Gobi Ørkenen, Antarktis, Nordsverige etc.<<
Indholdet af CO2 i atmosfæren er i størrelsesordnen 0,035 %
Nogen siger den er steget til 0,040 % og det er det der er ved at udløse en katastrofe.

Nu kan vi alle huske den pragtfulde sommer vi har haft (2018) - med de fleste solskinstimer .... . ...siden 1947.
I 1941-42 troede man at en ny istid var på vej ...
Så er det os der er blevet bedre til at formidle "katastrofer" - eller ændre vores klima sig - som det altid har gjort - uanset om der findes  mennesker eller ej?


I midten af 1980'erne havde Margaret Thatcher problemer med kulminearbejderne. Idet hun er uddannet kemiingeniør "opfandt" hun CO2-greenhouse effekten - der gav hende en undskyldning for at opføre flere atomkraftværker for dermed at sikre en stabil el-forsyning og knægte kulminearbejderne.

I starten af dette årtusinde blev emnet taget op igen - kendte mennesker udtalte sig på stribe om global opvarmning. En tidligere Vice Præsident fik endog en Nobel-pris for at flyve rundt i sit private fly og holde foredrag. Idet han ikke havde nogen uddannelsesmæssig baggrund for at udtale sig - fik han specialister til at tegne flotte grafer der tydeligt vise en sammenhæng imellem CO2 og temperatur.

Under det meste af Danmark findes et op til flere hundrede tykt meters lag kalk - så den mængde kalk vi har i Danmark - kunne snildt konverteres til den mængde CO2 vi har i atmosfæren i hele verden.

Al kalk stammer fra skaller og skeletter fra dyr der levede for mange millioner år siden. Når de døde faldt de ned på bunden af havet og dannede det kalk-lag vi kender nu.

Gad vide hvad CO2 koncentrationen var for 145 - 65 mill. år siden da kalken blev dannet - det var på det tidspunkt at dinosaurusserne dominerede jorden.

Temperaturen i verdenen er afhængig af mange faktorer - men primært er det solen der bestemmer om der er koldt - grønt - ørken etc.

Lokalt på jorden er det mængden af skyer der bestemmer variationerne indenfor årstiderne. I dag er det sommer - men overskyet -  så her er køligt om dagen - men ikke ret koldere om natten. I de fleste ørkner er der ingen skyer - så der er varmt om dagen - og koldt om natten.

Endvidere har den kosmiske stråling indflydelse på mængden af skyer. Høj kosmisk stråling giver mange skyer - visa versa.

Så når der er stor aktivitet i solen der giver mange solpletter mm. beskytter sol-vinden os mere imod den kosmiske stråling - hvilket giver færre skyer.

----------------------------------------

Af hensyn til de ignoranter der tror at CO2 er skadeligt - vi jeg blot anføre at uden CO2 ville der ikke være liv på jorden - al liv er baseret på Kulstof. Alle planter lever af CO2 (fotosyntese/sol).

--------------------------------------------

Et lille PS.: Alle forsile brændstoffer er baseret på økologiske produkter er blev dannet for mange millioner af år siden - af planter og små-dyr.

----------------------

Der er endnu INGEN der har bevist at en forøgelse af CO2 med 0,005%  ødelægger noget som helst!!!
Så lad køerne slå deres prut - og lad os spise det vi har lyst til. ...
Det eneste der er virkelig skadeligt - er al den negative #Fake News# - der påvirker os mentalt!
Hvis vi ser bort fra "papegøjeeffekten" - "forskere der bekræfter hinanden" - så er jeg imponeret over at selv "Damen i Netto" "ved ALT!