Ozon

I 1980erne var det hotte emne: Huller i Ozon-laget.
CF gasse fra bl.a. køleskabe fik skylden for at æde ozon-laget.

Årsagen var at der var nogle metrologer havde målt mængden af ozon over polerne og fundet ud af at der var store huller.

Panikken spredte sig CF-gasser blev forbudt - målestationer blev sat op over hele Europa. Siden hørte man ikke mere.
Man fandt ud af hullerne i Ozon-laget kun var over polerne. Ozonlagets tykkelse er på adskillige km - men trykket er så lavt - der hvor at det ligger - at hvis det var i jordhøjde - kun ville være et par cm tykt.

Det postuleres at Ozon-laget beskytter os imod ultraviolet stråling - men korrekte forklaring er formentlig at beskyttelsen består i at energi bliver optaget når Ozon bliver dannet - når ilt bliver spaltet af den ultraviolette stråling og danner Ozon.

Der kom ingen forklaring på hvorfor der var huller i  Ozon-laget over Antarktis. Mængden af gasser der kan spalte Ozon er meget lav på den sydlige halvkugle.

Årsagen til hullerne ved de magnetiske poler er sol-vinden   - der kan komme forbi magnetosfæren der hvor magnetfeltet er mest åbent. Det er det vi ser som Nordlys via versa.