Tid.

Når noget bevæger sig med lysets hastighed ændre tiden sig ikke.
Løsningen på rejser mellem galakser er ikke nedfrysning men hastighed.
Hvis den hastighed vi bevæger os med nærmer sig lysets - går tiden langsommer.
Så begrænsningen i rejser er ikke afstanden men hastigheden.

De fotoner der blev dannet ved BigBang1  - har rejst med lysets hastighed i 13.7 milliarder år og har dermed tilbagelagt 13.7 milliarder lysår - der angiver vores univers grænse.
Men alderen af disse fotoner er 0 idet de altid har bevæget sig med lysets hastighed. Så opfattelsen af vores univers størrelse som værende uendelig - skal ses i sammenhæng med at uanset tidspunktet hvor "uendelig" opserveres på - er baseret på at tiden for udvidelsen er 0.

Så komer paradoxet :-)

Og med tiden 0 - så eksisterer rummet heller ikke, for hvis der ingen tid går, så kan man heller ikke tale om tilbagelagt afstand.


Hvis vores galaxe bevæger sig med en hastighed på ½ gange lysets hastighed - og vores engenopfattelse af universets alder er 13,7 milliarder år - må universets alder - set i forhold til centrum af BIG-Bang1 være:

Y =

13,7 / 0,87 = 15,7 milliader år gammel

Tilsvarende hvis vores hastighed er 80 % af lyset:

13,7 / 0,6 = 22,8 milliader år gammel.